Program för
Njurförbundet Västsveriges och GelinStiftelsens WEBINARIUM:

Program Nationella Njurkonferensen/Gelinsymposiet

Lördag 23 oktober 2021, kl. 10.00-14.00

“Nya hopp inom njurforskningen”

Europasalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg samt digitalt deltagande via YouTube.
Vägbeskrivning Konferenscentrum Wallenberg >
Med reservation för eventuella ändringar.

Varje programpunkt avslutas med 5 minuter frågor. Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor i YouTubesändningens chattruta.

Moderator: Kattis Ahlström

 

10.00 – Kort inledning om Gelinsymposiet och Nationella Njurkonferensen

Håkan Hedman, GelinStiftelsen
Anders Olsson, Njurförbundet Västsverige

10.10 – Livet tar inte slut med dialys

Sven Angleflod, skådespelare | Norrköping

10.40 – Vad är optimal dialys, samtal om olika synsätt

Marie Evans, docent | Stockholm
Ola Samuelsson, docent | Göteborg

11.10 – Paus i 5 minuter

11.15– Presentation av samarbetspartners

11.30 – Donation av njurar efter hjärtstopp, ny metod och ökade möjligheter för njursjuka

Michael Olausson, professor | Göteborg

12.00 – Step-projektet, hur har det gått att matcha njurdonatorer och mottagare i Skandinavien?

Per Lindnér, professor | Göteborg

12.30 – Lunchpaus 30 minuter

13.00 – Nya hopp inom njurforskningen

Gregor Guron, professor | Göteborg

13.30 – Coronapandemin, hur har njursjuka drabbats och vad har pandemin gett för erfarenheter?

Annette Bruchfeld, professor | Linköping

14.00 – Mat som medicin

Peter Stenvinkel, professor | Stockholm

14.30– Avslutning

Varje programpunkt avslutas med 5 minuter frågor.

 


Partners
Njurfonden, Gelin, IBA

Arrangör
Njurforbundet Västsverige