Program Gelinsymposiet/Nationella Njurkonferensen

Ladda ner rapporten från Njurkonferensen 2023 >

Se inspelningarna från Njurkonferensen 2023.

Fredag 20 – lördag 21 oktober 2023

Plats: Europasalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg.
Moderator: Kattis Ahlström
Kattis Ahlström, moderator Njurkonferensen 2023
Kattis Ahlström
Varje programpunkt avslutas med 5 minuter frågor.
Vägbeskrivning Konferenscentrum Wallenberg >

Gelinsymposiet – Fredag 20 oktober 2023. Tema: Donation

13.00

Inledning

Håkan Hedman

13.10

Vem var Lars-Erik Gelin?

Ingela Fehrman-Ekholm
Cecilia Gelin

13.40

Robotkirurgi, en ny teknik vid donation och transplantation av njurar.
Niclas Kvarnström

14.10

Organ från grisar, kan det lösa organbristen inom överskådlig tid?

Annika Tibell

14.40

Paus och utställningsbesök

15.15

Panelsamtal om hur levande njurdonation kan öka och hur möjliga donatorer kan initieras. Inledning om norska erfarenheter om levande njurdonation.

Fanny Bruserud, Torbjörn Lundgren, Bengt von Zur-Mühlen, Markus Idvall, Ingela Fehrman-Ekholm, Christer Evensson.
Moderator: Kattis Ahlström

16.15

Diplomutdelning Livet som Gåvas och GelinStiftelsens hederspris 2022 för organdonation.

Håkan Hedman
Annika Tibell

16.25

Kronisk avstötning, finns det behandling?
Marie Felldin

16.55

Transplantation utan livslång immunhämning. Fungerar det?
Erik Berglund

17.25

DCD i Sverige, hur har det gått för mottagarna?
Markus Gäbel

17.55

Avslutning med buffé på Wallenberg KonferensCenter.

Niclas Kvarnström

Nationella Njurkonferensen – Lördag 21 oktober 2023

Tema: "Att spara och bevara njuren"

Hälsningsanförande: H.K.H. Prins Daniel

Prins Daniel

09.30

Inledning och hälsningsanförande via länk från H.K.H. Prins Daniel

Anders Olsson/moderator

09.45

Planetär hälsa – om vikten att spara och bevara

Peter Stenvinkel

10.15

Njurskyddande behandling med SGLT2-hämmare

Ylva Östlund

10.45

Paus och utställningsbesök

11.15

Nya metoder att hitta hjärtsjukdom vid njursjukdom

Anders Christensson

11.45

Betydelse av fysisk träning vid njursjukdom

Naomi Clyne

12.15

Proteinreducerad kost – en bra behandling för alla?

Karin Windahl

12.45

Lunch och utställningsbesök

14.00

JARL AHLMÉNS MINNESFÖRELÄSNING – Kvalitetsregistrens betydelse för utvecklingen av dialysvården i Sverige.

Mårten Segelmark

14.30

Patientkoordinatorns roll för att spara och bevara njurfunktionen.

Helena Attemar och
Marie Helgegren

15.00

Paus 

15.20

Kan fler patienter sköta sin dialys hemma?

Kiana Kiani

15.50

Njursjukdom och klåda – en dermatologs synpunkter.

Olle Larkö

16.20

Avslutning och sammanfattning

Kattis Ahlström

19.30

Avslutningsmiddag i festvåningen på Imagine, Hotel Gothia Towers tredje torn på 29:e våningen med milsvid utsikt åt alla väderstreck, 100 meter över marken

Arrangör

Njurforbundet Västsverige

Partners

Njurfonden, Gelin, IBA