För mer information om konferensen kontakta gärna

Annie Fogelberg
Kanslist, Njurförbundet i Västsverige
Tel: 031-338 01 08, info@njurkonferens.se

Anders Olsson
Ordförande, Njurförbundet i Västsverige
Tel: 0702-980 556, anders.olsson@njurforbundet.se