Konferenscentrum Wallenberg

konferenscentrum Njurkonferensen

Gelinsymposiet 2021 både digitalt som ett webinarie via YouTube samt på plats med ett begränsat antal platser i Europasalen.
Frågor kommer kunna ställas av deltagarna i YouTube-sändningens chattruta.

Wallenberg KonferensCenter, Europasalen tar drygt 100 personer sittande. På grund av rådande Covid-19 har vi i år satt en gräns på 50 deltagare för att erbjuda luftig sittning.

Adress: Medicinaregatan 20 A, Sahlgrenska Science, Göteborg. Mer info på www.gu.se/motesservice