Programmet är preliminärt. Vi reserverar vi oss för eventuella ändringar och återkommer med ett definitivt program framöver.

Program Gelinsymposiet

Fredag 22 oktober

Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg. Vägbeskrivning >
Med reservation för eventuella ändringar.


14.30 Registrering

Wrap och dryck i utställningshallen

15.00 Inledning, presentation av Gelinstiftelsen

Håkan Hedman | Ordförande i GelinStiftelsen

15.10 Vem var Lars-Erik Gelin?

Ingela Fehrman Ekholm | Professor em. | Stockholm
Ledamot GelinStiftelsen

Moderator under symposiet:
Johan Gelin
, docent | Vice ordförande i GelinStiftelsen

15.30 Transplantation utan livslån immunhämning

Erik Berglund, medicine doktor | Stockholm

16.00 Rekonditionering av njurar – ökade möjligheter för njursjuka

Michael Olausson, professor | Göteborg

16.45 PAUS & UTSTÄLLNINGSBESÖK

Förtäring

17.15 Robotkirurgi, vad innebär det för njurtransplantationer?

Niclas Kvarnström, medicine doktor | Göteborg

17.45 Kronisk avstötning av njure – behandlingsstudie

Marie Felldin, medicine doktor | Göteborg

18.15 Diplomutdelning till mottagare av forskningsbidrag 2019 och 2020

19.00 Buffé i Konferenscentrum Wallenberg


Program Nationella Njurkonferensen

Lördag 23 oktober

Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg
Med reservation för eventuella ändringar.


08.00
Kaffe och smörgås

09.00 Inledning

Anders Olsson | Ordförande, Njurförbundet Västsverige

Moderator: Ellinor Broms |leg. Sjuksköterska, Göteborg

09.10 Livet tar inte slut med dialys

Sven Agnleflod, skådespelare | Norrköping

09.40 Optimal dialys, vad är bäst för patienten?
Olika utgångspunkter

Marie Evans, medicine doktor | Stockholm
Ola Samuelsson
, docent | Göteborg

10.15 PAUS & UTSTÄLLNINGSBESÖK

Förtäring

10.15 Vad innebär det att lämna barn- och ungdomssjukvården för vuxensjukvård?

Maria Herthelius, medicine doktor | Stockholm

11.15 Panelsamtal: Coronapandemin – Förberedelser och lärdomar

Medverkande representanter från Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen/ MSB, Njurläkare och Njurförbundet.
Samtalsledare: Kattis Ahlström

12.15 LUNCH & UTSTÄLLNINGSBESÖK

Moderator: Jennie Lönnbro, medicine doktor | Göteborg

13.30 Ny njurforskning som inger hopp

Greger Guron, professor | Göteborg

14.00 Mat som medicin

Peter Stenvinkel, professor | Stockholm

14.30 PAUS & UTSTÄLLNINGSBESÖK

Frukt och dryck

Moderator: Marie Felldin, medicine doktor | Göteborg

15.00 Kan Svenskt Njurregister (SNR) göra njurvården mer jämlik?

Maria Stendahl, medicine doktor | Jönköping

15.30 Step-projektet, hur har det gått att matcha njurdonatorer och mottagare i Skandinavien?

Per Lindnér, docent | Göteborg

16.00 Inspirationsföreläsning som avslutning av dagen

17.00 Avslutning, sammanfattning av dagen

Anders Olsson | Ordförande i Njurförbundet Västsverige

19.30 Konferensmiddag på Gothia Towers

Festvåningen IMAGINE

Talare

Talare Njurkonferensen 2020