Program Gelinsymposiet
fredag 5 oktober

Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg. Vägbeskrivning >
Med reservation för eventuella ändringar.

Fredag 5 oktober


14.30 – 15.00 Registrering
Kaffe och smörgås

15.00 – 15.15 Inledning. Presentation av Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Håkan Hedman
Ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Moderator under symposiet

Johan Gelin
Docent, vice ordförande i Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

15.15 – 16.00 Transplantation utan livslång immunhämning.

David Berglund,
Docent, forskare, Uppsala

16.00 – 16.45 DCD – donation efter cirkulationsstillestånd, ett nationellt pilotprojekt.

Markus Gäbel
Transplantationskirurg, Göteborg

16.45 – 17.15 Paus

17.15 – 18.00 Infektioner efter njurtransplantation – nya behandlingsprinciper?

Vanda Friman
Docent, överläkare, Göteborg

18.00 – 18.45 Historisk tillbakablick inom transplantationsverksamheten.

Lars Mjörnstedt
Docent, transplantationskirurg, Göteborg

18.45 Stipendieutdelning och Utdelning av Livet som Gåvas hederspris

19.00 Buffé i Konferenscentrum Wallenberg

Preliminärt program Nationella Njurkonferensen lördag 6 oktober

 Wallenbergsalen, Konferenscentrum Wallenberg, Göteborg
Med reservation för eventuella ändringar.

 Lördag 6 oktober


08.00 – 09.00 Registrering
Kaffe och smörgås

09.00 – 09.20 Inledning

Anders Olsson
Ordförande, Njurförbundet Västsverige

Presentation av Njurfonden

Företrädare för Njurfonden

09.20 – 10.00 Allt liv är verkligt möte, personcentrerad vård i praktiken

Valdemar Erling
Överläkare, hematolog, Kungälvs sjukhus
SSK från avdelningen

10.05 – 10.30 Från njursjuk som barn till arkitekt som vuxen

Frey Jacobsson

10.30 – 11.00 Paus med utställningsbesök

11.00 – 11.30 Att ta rodret i ditt liv

Mia Berglund

11.30 – 12.00 Barn till förälder med kronisk sjukdom

Jessica Brandberg

12.00– 13.30 Lunch och utställningsbesök

13.30 – 14.00 Njursjukdomens påverkan på hjärnan och humöret.

Henrik Zetterberg
Professor, psykiatri och neurokemi

14.00 – 15.00 Njurinflammation den vanligaste orsaken till njursvikt.
Kommer det att kunna botas?

Jenny Nyström
Bengt Fellström

15.00 – 15.15 Paus

15.15 – 15.45 Nya läkemedel under utveckling inom njurmedicin och transplantation.

Börje Haraldsson

15.45 – 16.15 PD utan påsar!?

Lars Wramner

16.15 – 17.00 Avslutande föreläsning

Christer Olsson

19.30 Ev. konferensmiddag.