Vi du utnyttja tillfället som utställare?

Då har du chansen att visa upp din verksamhet eller dina produkter för drygt 250 konferensdeltagare från hela Norden av vilka personal inom njurvården utgör en betydande del.

Som utställare ingår

 • En yta om 4 m2, i anslutning till konferenslokalen, med framdragen el
 • Presentation i konferenshandlingarna
 • Möjlighet att skicka med information i den ”Goodie-bag” som alla deltagare får
 • Medverkan i Konferensrapporten som presenteras i tidningen Njurfunk
 • Presentation på konferensens hemsida www.njurkonferens.se samt på njurförbundet i Västsveriges hemsida under 2016

Klicka här för att läsa mer om konferensen på vår inbjudan till utställare.

Anmäl ditt intresse som utställare på Nationella Njurkonferensen till någon av våra kontaktpersoner:

  • Vår kanslist Ulla-Britt på Njurförbundet i Västsverige.
   Tfn 031-338 01 08 eller på info@njurkonferens.se
  • Anders Olsson, Ordförande i Njurförbundet i Västsverige, och projektledare för Nationella Njurkonferensen 2018.
   Tfn 0702-980 556 eller på anders.1953@telia.com

Antalet utställningsplatser är begränsat.