Vill du utnyttja tillfället som utställare?

Nationella Njurkonferensens målsättning är att ge en ökad och breddad kunskap till personer med njursjukdom, närstående och till sjukvårdspersonal. Konferensensutställningen är därför en viktig och uppskattad del.

Nu har du chansen att visa upp din verksamhet eller dina produkter för drygt 250 konferensdeltagare från hela Norden av vilka personal inom njurvården utgör en betydande del.

Som utställare ingår

 • En yta om 4 m2, i anslutning till konferenslokalen, med framdragen el
 • Presentation i konferenshandlingarna
 • Möjlighet att skicka med information i den ”Goodie-bag” som alla deltagare får
 • Medverkan i Konferensrapporten som presenteras i tidningen Njurfunk
 • Presentation på konferensens hemsida www.njurkonferens.se samt på Njurförbundet i Västsveriges hemsida under 2020

Läs mer i vår inbjudan till utställare.

Anmäl ditt intresse som utställare på Nationella Njurkonferensen till någon av våra kontaktpersoner:

  • Konferens sekretariatet: Helena Burström.
   Telefon 031-338 01 08 eller info@njurkonferens.se
  • Anders Olsson, Ordförande i Njurförbundet i Västsverige, och projektledare för Nationella Njurkonferensen 2020.
   Telefon 0702-980 556 eller anders.olsson@njurforbundet.se

Antalet utställningsplatser är begränsat.