Njurkonferensen 2021 rubrikbild

Den 12:e nationella njurkonferensen

22-23 oktober 2021

Välkommen till 12:e Nationella Njurkonferensen i Göteborg som har tema ”Ny njurforskning som inger hopp”.

Njurförbundet Västsverige kommer under våren 2021 att bjuda in till den 12:e nationella njurkonferensen i Göteborg.


Med anledning av Covid-19 och den fortsatta smittspridning i samhället följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade om hur säkerhetsläget utvecklas. Tryggheten för våra besökare är av största vikt.Konferenscentrum Wallenberg

Målgrupper för konferensen är Njurförbundets medlemmar, företrädare för sjukvården och Er som är intresserade av nyheter inom njurvård och njurforskning till den tolfte Nationella Njurkonferensen, som traditionsenligt arrangeras på Konferenscentrum Wallenberg på Sahlgrenska Science Park, Göteborg.

Samarbetspartner och utställare
För ytterligare information om möjligheter att delta som samarbetspartner och utställare, maila gärna Anders Olsson, ordförande i Njurförbundet Västsverige, kansli 031- 338 01 08 alt. info@njurkonferens.se

Arrangör
Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden, GelinStiftelsen och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.