Njurvarden_framtiden

Vad bjöd den 10:e nationella njurkonferensen
2016 på?

IdeS – en mirakelmolekyl inför, och eventuellt efter, en njurtransplantation?
Testosteron – bästa medicinen mot för tidigt åldrande hos njursjuka män?
Diabetes och njursvikt – hur ser framtiden ut?

Läs sammanfattningen från konferensen här

11:e nationella njurkonferensen
Boka dagen 6 oktober 2018!

Lördagen den 6:e oktober 2018 är det dags för den 11:e nationella njurkonferensen. Målgrupper för konferensen är alla medlemmar i Njurförbundet, sjukvårdspersonal, industrin och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. För ytterligare information om möjligheter att delta som samarbetspartner och utställare, maila gärna Anders Olsson, ordförande i Njurförbundet Västsverige, kansli 031- 338 01 08 alt. info@njurkonferens.se

Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med
Insamlingsstiftelsen Njurfonden, Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond,
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, Sahlgrenska Akademin och Västra Götalandsregionen

Njurförbundet Västsverige

Logorad mindre