Njurkonferensen 2021

Den 12:e nationella njurkonferensen

Boka dagarna 16-17 april 2021!

Välkommen till 12:e Nationella Njurkonferensen i Göteborg som i år har tema ”Ny njurforskning som inger hopp”.

Njurförbundet Västsverige inbjuder till den 12:e nationella njurkonferensen i Göteborg. Reservera dagarna!


OBS! Nytt datum!
Med anledning av Covid-19 har vi flyttat fram konferensen från 2-3 oktober 2020 till april 2021!
Vi följer vi noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade om hur säkerhetsläget utvecklas. Tryggheten för våra besökare är av största vikt.Konferenscentrum Wallenberg

Målgrupper för konferensen är Njurförbundets medlemmar, företrädare för sjukvården och Er som är intresserade av nyheter inom njurvård och njurforskning till den tolfte Nationella Njurkonferensen, som traditionsenligt arrangeras på Konferenscentrum Wallenberg på Sahlgrenska Science Park, Göteborg.

Samarbetspartner och utställare
För ytterligare information om möjligheter att delta som samarbetspartner och utställare, maila gärna Anders Olsson, ordförande i Njurförbundet Västsverige, kansli 031- 338 01 08 alt. info@njurkonferens.se

Arrangör
Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden, GelinStiftelsen och IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.