Den 11:e nationella njurkonferensen
Boka dagarna 5-6 oktober 2018!

Njurförbundet Västsverige inbjuder till den 11:e nationella njurkonferensen i Göteborg. Fredagen den 5:e oktober är det dags och temat 2018 är Forskning och framsteg i njurvården. Målgrupper för konferensen är alla medlemmar i Njurförbundet, sjukvårdspersonal, läkemedelsindustrin och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. För ytterligare information om möjligheter att delta som samarbetspartner och utställare, maila gärna Anders Olsson, ordförande i Njurförbundet Västsverige, kansli 031- 338 01 08 alt. info@njurkonferens.se

Nationella Njurkonferensen arrangeras av Njurförbundet Västsverige i samverkan med

i samverkan med Insamlingsstiftelsen Njurfonden,
Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.